Tuesday, June 14, 2016

Surah Al-Baqarah (52)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 52:
Ringkasan tafsir;

Oleh kerana Kaum bani Israel telah mengaku salah dan berdoa mohon ampun kepada Allah diatas kesilapan yang lepas, dan Allah telah mengampun dosa mereka itu dan hendaklah membunuh diri ( 1.1.54) adalah lebih baik bagi mu disisi Allah. Mudahan kaum Yahudi bersyukukur nikmat yang dikurniakan oleh Allah. 


[Previous] [Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.51~60);

[GS]
https://t.co/J8CQgG3SKk.  


No comments:

Post a Comment